Wpływ sytuacji ekonomicznej na życie każdego z nas

Wpływ sytuacji ekonomicznej na życie każdego z nas

Brak perspektywy awansu i ciągły strach przed zwolnieniem, w połączeniu z rosnącymi cenami oraz brakiem możliwości zaplanowania przyszłości sprawiają, że wielu z nas odczuwa ciągłe podenerwowanie, strach, a nawet wpada w depresję. Są to tak zwane społeczne koszty kryzysu – społeczeństwo traci wiarę w rządzących i spada poziom zadowolenia z życia.

W przypadku utraty pracy i długotrwałego bezrobocia ludzie wpadają w stan przygnębienia i wówczas często konieczna okazuje się terapia u psychologa, który pomoże uporać się z problemem. W przypadku długiego okresu poszukiwania pracy dochodzi do obniżenia poczucia własnej wartości.

W szczególności dotyka to mężczyzn, którzy do tej pory stanowili podporę rodziny. Ciężko jest im uporać się z nową sytuacją, co może powodować konflikty w rodzinie. Młodzi ludzie, którzy po ukończeniu studiów wyższych nie mogą znaleźć pracy często podejmują się zajęcia poniżej ich kwalifikacji lub godzą się na długoterminowe bezpłatne staże i praktyki, w nadziei, że w przyszłości zostaną przyjęci do tej samej firmy już na pełnopłatnym etacie.

Brak stabilizacji finansowej ma również ogromny wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie posiadania dzieci. Pary nie mogąc pozwolić sobie na własne mieszkanie i bojące się utraty pracy odkładają tą decyzję, co sprawia, że w Polsce wciąż jest niski przyrost naturalny.