Wpływ kryzysu na społeczeństwo

Wpływ kryzysu na społeczeństwo

Pogorszenie się sytuacji materialnej społeczeństwa niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Brak poczucia stabilizacji oraz niemożliwość zaplanowania przyszłości sprawiają, że obywatele nie ufają politykom i są w stanie zorganizować się, by wymusić zmianę władzy. Niestety, niespokojne czasy, takie jak czasy obecnego kryzysu gospodarczego, sprawiają, że ludzie są podatni na populistyczne hasła i teorie, których wcielenie w życie nie jest możliwe.

W związku z dużym bezrobociem wzrasta niechęć do emigrantów, którzy rzekomo zabierają miejsca pracy obywatelom danego kraju. W związku z bezrobociem wiele osób zaczyna cierpieć na depresję.

Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy przed kryzysem zajmowali wysokie stanowiska i byli w związku z tym w stanie prowadzić wystawny tryb życia i zapewniać swojej rodzinie wysoki standard. Specyfiką obecnego kryzysu jest jednak to, że zmobilizował on ludzi do poszukiwań innych, alternatywnych sposobów życia.

Przykładowo, promuje się mniej konsumpcyjne nastawienie do rzeczywistości. Jeśli nie posiada się wystarczająco dużo gotówki, by kupować drogie ubrania i najnowsze gadżety, zaczyna się czerpać przyjemność z prostych rzeczy i doceniać to, co się ma.

Niektórzy wracają do swoich rodzinnych, małych miejscowości, gdzie odbudowują więzy sąsiedzkie i starają skupiać się na wspieraniu nie światowych koncernów, lecz lokalnych przedsiębiorców.