Społeczne niezadowolenie

Społeczne niezadowolenie

Szalejący w Europie kryzys spowodował znaczne obniżenie się poziomu życia. Młodzi ludzie skończywszy nawet prestiżowe uczelnie i znający języki obce mają problem ze znalezieniem pracy. Dodatkowo, politycy nie są w stanie wprowadzić ratujących sytuację reform. Obywatele mają wrażenie, że zostali sami ze swoimi problemami, a rządzący dbają bardziej o banki i duże instytucje, niż o nich.

Złość z takiego stanu rzeczy spowodowała, że ulicami wielu Europejskich miast przemaszerowały tłumy ludzi, w szczególności młodych, protestujących przeciwko nieudolnemu prowadzeniu polityki walki z kryzysem.

Szczególnie niespokojny charakter miały marsze w tych państwach, które musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej. Grecy, niezadowoleni z planu oszczędnościowego, jaki musiało przyjąć ich państwo nie tylko okupowali ulice i place, ale również prowadzili strajki generalne, co paraliżowało cały kraj.

Z drugiej jednak strony, organizacje bojkotujące polityków przedstawiają nowy sposób życia – bardziej ekologiczny, oparty nie na pieniądzach, lecz na więzach międzyludzkich. Ludzie propagujący nowy, nieoparty na konsumpcji tryb życia starają się pokazać, że nadszedł czas na zerwanie z uzależnieniem od ciągłego kupowania i brania kredytów, które doprowadziły przecież finansowy świat do zapaści.