Kryzys w Grecji

Kryzys w Grecji

Europejskim państwem, gdzie, do tej pory, kryzys przebiega w najbardziej dramatyczny sposób jest bez wątpienia Grecja. Ze względu na to, że jest ona członkiem Unii Europejskiej, jej stan ma wpływ na całą wspólnotę. Gdy sytuacja zbliżała się do krytycznej, nie brakowało gorzkich komentarzy o tym, że Grecja nie spełniała w pełni kryteriów, by wstąpić do Unii oraz że rządzący przez długie lata nie potrafili zapanować nad sytuacją, a nawet świadomie pozwalali na rosnące zadłużenie.

Krajem wstrząsnęła fala protestów, mieszkańcy regularnie organizowali marsze oraz wiece, doszło do kilku strajków generalnych. Wszystko to w proteście przeciwko nieudolnym rządom oraz planom oszczędnościowym, które musiały zostać wprowadzone.

Plany te były stworzone przez Unię Europejską w taki sposób, by ratować nie tylko fundusze Grecji, ale i sytuację w całej wspólnocie. Nie trudno dziwić się oburzeniu Greków. Do tej pory byli przyzwyczajeni do wysokich pensji i dobrego poziomu życia. Z drugiej jednak strony, krytycy zarzucają, że byli oni bardzo krótkowzroczni i nie potrafili podejmować racjonalnych decyzji.

Cięcia budżetowe dotknęły niemal wszystkie sektory. Pensje zostały obniżone chociażby w armii, a nowe podatki zostały nałożone nawet na właścicieli nieruchomości. Cała Europa przygląda się sytuacji w Grecji, gdyż nie jest wykluczone, że podobne kroki będą musiały zostać przedsięwzięte również i w innych państwach.