Kryzys a rynek pracy

Kryzys a rynek pracy

Kryzys a rynek pracy

Wraz z początkiem obecnego kryzysu znacznie pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Dużo małych firm upadło, a duże przedsiębiorstwa zaczęły ograniczać zasoby ludzie. Problem ze znalezieniem etatu mają zarówno osoby tuż po ukończeniu studiów, jak i osoby legitymujące się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Największa stopa bezrobocia jest w małych miejscowościach, dlatego też młodzi ludzie często opuszczają swoje rodzinne strony i szukają zajęcia w metropoliach.

Czytaj dalej